Gạch INAX-355/GLM-3

540,000

Mô tả :

Kích thước gạch: 296 x 288 mm

Bề dày gạch: 7 mm

Số lượng gạch/m2: 11.07

Số lượng gạch/thùng: 22 viên

Khối lượng/thùng: 13.5 kg

Danh mục: