Gạch Lát Nền IPF-630/GIO- 21

1,200,000

Mô tả :

Kích thước gạch: 597mm x 297mm

Bề dày gạch: 10.3 mm

Số lượng gạch/m2: 5.7 viên

Số lượng gạch/thùng: 6 viên

Khối lượng/thùng: 24 kg

Đơn vị tính: M2

Xuất xứ: Việt Nam

Danh mục: