INAX-255/TND-1

810,000

  • Hãng sản xuất: INAX
  • Số Lượng Viên / Vỉ : 18 viên = 1 Vỉ
  • Số Lượng Vỉ / Hộp : 22 viên = 1 Hộp
  • Số Lượng Vỉ / M2 : 11.9 vỉ = 1 M2
  • Kích thước vỉ : 294×288 mm
  • Kích thước viên : 95×45 mm