INAX-30B/TKB-2

1,190,000

Loại gạch: Que
Độ dày: 12mm
Kích thước vỉ: 238×300 mm
Kích thước viên: 27×235 mm
10 viên/vỉ
14 vỉ/m²
12 vỉ/thùng